Sagar Prasai
Sagar Prasai
Pin

latest blogs and articles

Aug 21, 2015

सँगै हामीका १ बर्षSangai Hami team with Australian Ambassador HE Glenn White

Sangai Hami team with Australian Ambassador HE Glenn White

हामी केहि मन मिल्ने साथीहरू मिलेर अपाङ्गता भएका र नभएका व्यक्तिहरूलाई विकासमा सँगै ल्याउने उद्देश्य बोकेर खोलेको सँस्था - सँगै हामीको १ बर्ष पुरा भएको छ। यो १ बर्षमा हामीले अपाङ्गता सचेतनाका केहि  कार्यशाला गर्यौँ, काठमाडौँका बिभिन्न स्थानमा व्हिलचियर र्‍याम्प बनायौँ र सबै भन्दा ठुलो कुरा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि अपाङ्गताको बारेमा बुझाएर हाम्रो अभीयानमा सँगै ल्याउन सफल भयौँ।


Sagar Prasai is a social activist from Nepal who has been advocating for rights of people with disabilities of Nepal for over 10 years. He uses social media to inspire and motivate many people.

Please use the social links below to know more about him and contact him.

Twitter Facebook linkedin YouTube Documentary Bio Email